Najopasnija riba po zdravlje ljudi

Najnovija istraživanja su pokazala da je konzumiranje jedne slatkovodne ribe ulovljene u američkim jezerima i rekama isto kao da mesec dana pijete vodu kontaminiranu tzv. “večnim” zagađivačima, hemikalijama iz grupe PFAS, pa to implicira da je svaka vrsta ribe kojoj je stanište u vodi zagađenoj hemikalijama iz grupe PFAS opasna po zdravlje ljudi.

Reč je o hemikalijama razvijenim četrdesetih godina prošlog veka, koje su u potpunosti otporne na vodu i toplotu.

Hemikalije iz grupe PFAS čine perfluoroalkilne i polifluoroalkilne materije, velika grupa hiljada sintetičkih hemikalija čija je primena u društvu i učestalost u prirodi jako raširena.

Sve hemikalije iz te grupe sadrže veze ugljenika i fluora, jednu od najsnažnijih hemijskih veza u organskoj hemiji, koja im omogućava da budu otporne na razgradnju pri upotrebi i u okolini.

Većina hemikalija iz grupe PFAS lako se prenosi u okolini i prelazi velike udaljenosti u odnosu na izvor ispuštanja.

Nažalost, neuništiva priroda hemikalija iz grupe PFAS implicira da su se one s vremenom nakupile u vazduhu, tlu, vodama jezera i reka, u hrani, pa čak i u ljudskom organizmu.

Hemikalije iz grupe PFAS mogu da utiču na razvoj raka

Sve je više poziva za strožom regulacijom upotrebe PFAS-a koji su štetni za ljudsko zdravlje. Mogu da oštete jetru, rezultuju visokim holesterolom u organizmu, smanje imunološku reakciju i utiču na razvoj nekoliko vrsta raka, posebno smrtonosnog oblika raka jetre.

Stoga su istraživači, koji su studiju objavili u časopisu Environmental Research, želeli da izmere kontaminaciju slatkovodne ribe analizom 500 uzoraka uzetih iz američkih jezera i reka između 2013. i 2015. godine.

Srednja stopa kontaminacije iznosila je 9,5 mikrograma po kilogramu. Od svih kontaminiranih uzoraka, tri četvrtine se odnosilo na PFOS – perfluorooktansulfonsku kiselinu, jedan od najčešćih i najštetnijih zagađivača od više hiljada koji čine PFAS.

Istraživači su izračunali da je konzumiranje samo jedne slatkovodne ribe jednako ispijanju vode kontaminirane s 48 štetnih čestica na trilion u razdoblju od mesec dana.

Po preporuci američke Agencije za zaštitu okoline, voda se smatra sigurnom za piće ako ne sadrži više od 0,2 čestice na trilion.

Utvrđeno je da su nivoi PFAS-a pronađeni u slatkovodnoj ribi koja je ulovljena u divljini bili 278 puta veći od onih otkrivenih u ribama iz ribnjaka.

“Više ne mogu ni da pogledam ribu, a da pritom ne pomislim na to u kolikoj je meri kontaminirana PFAS-om”, rekao je AFP-u naučnik iz nevladine organizacije Environmental vorking grup Dejvid Endruz, koji je vodio studiju, a odrastao je pecajući i jedući ribu.

Nalaz je “posebno zabrinjavajući zbog uticaja što ga trpi zajednica koja je u nepovoljnom položaju jer ribu konzumiraju kao izvor proteina ili iz društveno-kulturoloških razloga”, dodao je.

“Rezultati ovog istraživanja jako su me razljutili jer su firme koje su proizvodile i koristile PFAS kontaminirale svet, a da se pritom uopšte ne smatraju odgovornim za to.”

Za naučnika Patrika Birna, koji se bavi problemom zagađenja okoline na britanskom Univerzitetu Džon Mors u Liverpulu i koji nije učestvovao u istraživanju, PFAS je “verovatno najveća hemijska pretnja ljudskoj vrsti u 21. veku”.

Dodaje kako ovu studiju smatra vrlo važnom jer “predočava prve dokaze o široko rasprostranjenom prenosu PFAS-a direktno s riba na ljude”.

izvor b92.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*